นายเจษฎา เรือนนา และนางสาวนริศรา บรรณาลัย นักเรียนชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัลดีเด่น โครงการ “ออม Idol Awards 2019 ประกวดผลงานต่อยอดการออมสู่ชุมชน โดยเยาวชนค่ายการเงินทิสโก้”

ขอแสดงความยินดีกับ น

Read more

ทีมวอลเล่ย์บอลหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562

ทีมวอลเล่ย์บอลหญิง ไ

Read more

ชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลหญิงธนาคารออมสิน ระดับจังหวัดนครพนมได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครพนมไปแข่งขันต่อที่จังหวัดอุดรธานี

ทีมวอลเล่ย์บอลหญิง โ

Read more